فال هفته – ۱۵ تا ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۴

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به عنوان تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا، قهرمانان افسانه‌ای و بیش از هر چیز جانوران مورد علاقه و احترام خود را به این نقوش آسمانی می‌دادند. آنها مشاهده می‌کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می‌دهد. آنها این نکته را دریافتند که تعدادی از ستاره‌های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حرکت می‌کنند و آنها را ستاره‌های مهاجر یا سیاره‌ها نامیدند. و آنها با اشتیاق می‌خواستند بدانند که این بازی های آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای آنها می‌تواند داشته باشد. بنابراین کم و بیش به این ترتیب بود که طالع بینیبه وجود آمد، علمی که در آن انسان بر اساس وضعیت ستارگان به ظاهر می‌تواند آینده را پیشگویی کند.

چرخش ستارگان را در هفته آینده ببینید …

فروردین

بعد از مدتهای طولانی متوجه خواهيد شد که کسی که مورد اعتماد شما بوده است نسبت به شما احساسی عاشقانه دارد ؛ عجولانه قضاوت نکنيد و برای قبول این احساس بزرگ سعی کنيد تلاش مثبتی بکنيد . موقعيت مالی ممکن است تغيير بخصوصی نداشته باشد ولی نگرانی نيز ایجاد نخواهد نمود ؛ از طرف بچه ها فوق العاده خوشحال خواهيد شد وبا تمام تلاش خواهيد توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمایيد.

اردیبهشت

مجبور خواهيد شد که با افراد مهمی به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان موفقيتی را که شایسته تان است بدست بياورید ؛ ممکن است این موضوع آنچنان که باید ساده نباشد ؛ به هر صورت اگر احتياج بکمک دارید نگران شکستن غرورتان نباشيد زیرا که هستند افرادی که عليرغم توقعتان با جان و دل حاضر بکمک و همکاری با شما ميباشند . در روابط عشقی و زناشوئی بهبودی بيشتری احساس خواهيد نمود ؛ متاهلين بهتر است همفکری بيشتر با همسرشان داشته باشند.

خرداد

اکنون که احساس ميکنيد آرامش بيشتری در زندگی پيدا نموده و اغلب نگرانی های مربوط به خانواده و سلامتی بپایان رسيده است ، بهتر است همه انرژیتان را صرف بهبودی بيشتر موقعيت اجتماعی و رشته فعاليتتان صرف نمائيد . عشق همچنان بهترین پشتيبان شما خواهد بود و در زندگی زناشوئی آرامشی بی نظير را تجربه خواهيد نمود ؛ این هفته به جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان دوران کودکی و یا تحصيلی را ملاقات خواهيد نمود.

تیر

بعد از چند سال تلاش مداوم ، اکنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها را خواهيد داشت ؛ وقت کافی برای مشغول شدن در انواع فعاليتهایی که از مدتها قبل در فکرتان بوده اند خواهيد داشت و خواهيد توانست وقت بيشتری را با دوستان به شب زنده داری بگذرانيد. شاید ميخواهيد برای مدتی با خود بوده و به تفریح بپردازید و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ، آخرین نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود ؛ متاهلين نيز سعی کنيد در مقابل ناملایمات روابط زناشوئی صبوری و تحمل بيشتری نشان دهيد؛ در رابطه با پول تغييرات بسيار مثبتی و رضایت بخشی را تجربه خواهيد نمود.

مرداد

موضوع مهم مالی که از مدتها قبل فکرتان را نگران ساخته بود ، در این دوره کاملا روشن و حل خواهد شد ؛ از طرف دیگر، دوست و یا یکی از اقوام خانواده گرفتاری قانونی پيدا نموده و سعی خواهد نمود که شما را نيز آلوده سازد در این مورد با اعتماد ننمودن بدیگران ميتوانيد خودتان را گرفتار نسازید . به مهمانی ها و جشن های متعددی دعوت شده و دوستان جدیدی پيدا خواهيد نمود ؛ مجردین همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافق های رضایت بخشی خواهند رسيد و متاهلين در به انجام رساندن مسئوليتهایشان با همدیگر شراکت و همکاری آغاز خواهند نمود ، احتمال بسيار زیاد گمشده ای را بعد از ساليان طولانی پيدا خواهيد نمود.

شهریور

این دوره برای روابط عشقی و زناشوئی فوق العاده خواهد بود و اگر مجرد هستيد ، مطمئنا” گرفتار روابط احساسی چندگانه گشته و ممکن است در ابتدا از این موضوع احساس غرور نيز بکنيد ولی اگر نتوانيد در انتخاب جدی یکی از آنها مصمم باشيد، نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نيز ناراحتی ایجاد خواهيد نمود . متاهلين نگرانی نداشته و بيشتر تمرکزشان روی کار و فعاليت و مسائل مالی خواهد گشت ؛ امکان دوری از همسر بخاطر یک سفر شغلی وجود دارد ؛ بهتر است بيشتر به ورزشهای سبک بپردازید.

مهر

برای درصدی بالا از متولدین این ماه ، عشق دردسرآفرین بوده است البته شاید برای بعضی این دردسرها شيرین و پرهيجان باشد ولی برای برخی مشکل ساز و مانع زندگی راحت . به هر حال با توجه به همين مسئله دختر خانمها و خانم های متولد این ماه اکثریت زندگی خود را بر مبنای عشق بنا ميکنند ، آنها معتقدند هيچ پيمانی بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخی بهمين دليل ساليانی از عمر خود را باخته اند ولی حداقل دل به روحانيت و پاکی عشق بسته اند.

آبان

خوش قلبی ؛ مهربانی و فداکاری اکثر متولدین این ماه سبب شده ، خيلی راه ها برویشان باز و بعضی ها نيز از آنها سوءاستفاده کنند که خوشبختانه گروه دوم خيلی زود شناخته ميشوند. به آن دسته از این افراد که ندانسته به مسير بدگویی و غيبت و دشمن تراشی کشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود را تغيير بدهند وگرنه به دردسرهایی دچار خواهند شد ؛ آخر این هفته نامه ای خوشحال کننده به دستان خواهد رسيد.

آذر

زوج های این ماه نباید اجازه بدهند بعضی از آدمهای ناصالح در زندگيشان دخالت کنند و یا بعنوان مشاور سبب بهم ریختن شيرازه زندگی شان شوند . اصولا دخالت در زندگی آدم ها اگر توسط نزدیکترین و دلسوزترین وابسته ها صورت گيرد شاید بتواند در حل مسائل یاری رساند ولی وقتی قضيه بدست آدمهای غير مسئول ميافتد همه چيز بهم ميریزد. در حاليکه ثروت در زندگی چهل درصد از متولدین این ماه نقش مهمی دارد و در مجموع مسائل مادی گاه نقش حياتی ایفا ميکند ، این گروه پيوندهای خود را با مسائلی عاطفی و احساسی و معنوی قطع ميکنند.

دی

زحمت شما زیاد ميشود و این مقدمه ای برای حرکتتان در یک مسير دلخواه است ؛ فعاليتهای فرهنگی ميتواند اصل وجودی شما را به اطرافيان بشناساند ، ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند . اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادی خود را کمی به تعویق بيندازید، به نفع شما خواهد بود . به طور کلی طالع شما این هفته در زمينه امور عاطفی و فرهنگی روشن است ؛ یک نفر خيال دارد شما را متوجه خودش کند، با چشمانی باز اطراف خود را بنگرید.

بهمن

وقتی نميتوانيد راه حل های دائمی برای مشکلات خود پيدا کنيد از حل موقت آنها خودداری کنيد . تعهدات خود را به صورت کتبی درآورید ؛ برای انجام کارهایتان از سرعتی فوق العاده ميتوانيد استفاده کنيد که هم به نفع شماست و هم اشخاص مهمی را متوجه حضور شما خواهد کرد ؛ در یک مهمانی ملاقات مهمی خواهيد داشت که برای آینده شما موثر واقع خواهد شد.

اسفند

این هفته سعی کنيد از افراد خودخواه فاصله بگيرید ؛ برخی از صفات خوب شما در محيط کار باعث ميشود وظایف مهمی به شما ارجاع شود . دو ملاقات مهم خواهيد داشت که یکی در مورد مسائل تحصيلی و شغلی است و دیگری در مورد زندگی آینده تان ؛ به یک سفر کوتاه ولی جالب خواهيد رفت و یکی از دوستانتان که از شما دلخور بود، به اشتباه خود پی خواهد برد و از شما دلجویی خواهد کرد.

گردآوری: مجله اینترنتی نت سام