فال هفته – ۲۲ تا ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۴

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به عنوان تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا، قهرمانان افسانه‌ای و بیش از هر چیز جانوران مورد علاقه و احترام خود را به این نقوش آسمانی می‌دادند. آنها مشاهده می‌کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می‌دهد. آنها این نکته را دریافتند که تعدادی از ستاره‌های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حرکت می‌کنند و آنها را ستاره‌های مهاجر یا سیاره‌ها نامیدند. و آنها با اشتیاق می‌خواستند بدانند که این بازی های آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای آنها می‌تواند داشته باشد. بنابراین کم و بیش به این ترتیب بود که طالع بینیبه وجود آمد، علمی که در آن انسان بر اساس وضعیت ستارگان به ظاهر می‌تواند آینده را پیشگویی کند.

چرخش ستارگان را در هفته آینده ببینید …

فروردین

در آغاز این هفته از هم صحبتی ویژه ای با شخصی جدید لذت خواهيد برد و به احتمال زیاد در این هفته، قطع رابطه با شخصی عزیز، آخرین چيزی خواهد بود که به فکرش هستيد پس سعی نکنيد که بر دیگران امر و نهی کنيد و آنها را به حال خودشان بگذارید. همسر یا محبوب تان در این روزها اصلا آمادگی مواجهه با جنبه ریاکارانه و منفی شما را ندارد! ممکن است در روزهای آخر این هفته مهربانی و محبت شما مورد سوء تعبير بگيرد پس گرمی و محبت تان را به حداقل برسانيد.

اردیبهشت

در این هفته حتی المقدور تنها نمانيد و روشن عمل کنيد ؛ ممکن است در روزهای آخر این هفته تا حدی دستخوش حسرت گذشته ها شوید ولی بهتر است اجازه ندهيد. که خاطرات تلخ گذشته خلق و خویتان را تنگ کنند تا آخر هفته با سرعت هر چه تمام به پيشروی ادامه دهيد، کاری که وقتی سر حال، پر انرژی و ماجراجو هستيد اصلا برایتان دشوار به حساب نمی آید در این هفته انتظار دارید که تمام نيازهایتان برطرف شوند و اگر همسر یا عزیزتان دنيا را از دریچه چشم نبيند و به خواست شما عمل نکند، قطعا با او درگير خواهيد شد، پس حسابی مراقب باشيد.

خرداد

در آغاز این هفته افزودن کمی تنوع و سرگرمی به زندگی تان، اصلا عمل اشتباهی به حساب نمی آید ممکن است در آخر هفته نسبت به عشق برخوردی بدبينانه در پيش بگيرید و بعد خيلی زود به یاد می آورید که اصلا آمادگی مواجهه با مشکلات ناشی از این برخورد را ندارید. به احتمال زیاد در این هفته در مورد روابط دوستانه تان نيازمند صرف اوقات بيشتری ميشوید ؛ فقط مراقب باشيد که در روزهای آخر هفته به غيبت پشت سر کسی نپردازید ؛ اگر قصد دارید کانون توجهات را به خودتان اختصاص دهيد مراقب باشيد که اطرافيانتان می دانند که قصد و نيت واقعی شما چيست و دچار سوء تفاهم نشوند.

تیر

در شروع هفته توجه تان به افراد منحصر به فرد و غير متعارف جلب ميشود ؛ در این هفته در رابطه با یک موضوع کاری تعهدات لازم را از یاد نبرید. نباید در این هفته به واسطه جلب توجه بسيار طرف مقابلتان را از خود برنجانيد ولی اگر بی تاب هستيد در این هفته همه چيز به نفعتان خواهد بود تا زمانی که پای عشق به ميان می آید ؛ برخورد بد بينانه را کنار بگذارید ؛ به هر حال باید روزی به آنها بها بدهيد، پس چرا حالا همين کار را نميکنيد ؟

مرداد

در شروع این هفته آشنایی و ملاقات با افراد جدید و غریبه برایتان جالب و مهيج خواهد بود و همچنان خواستار آزادیتان هستيد در این هفته تبدیل به فردی حساس و با ملاحظه خواهيد شد ؛ فقط مراقب باشيد که به وابستگی پيش از حد منجر نگردد هر هرفی را جدی نگيرید که خوشبختانه در این هفته ارتباط گيری با احساساتتان برایتان آسان خواهد بود و بدون ترس از کسی هر چه را که در فکرتان ميگذرد به زبان بياورید.

شهریور

شما اصلا” خواهان درگيری در قيد و بندها نيستيد، ولی یکی از دوستان قدیمی باعث ميشود که روی تصميم گيری هایتان تجدید نظری داشته باشيد در این هفته به واسطه عشق به رویا می روید ولی همسر یا یکی از عزیزانتان باعث ميشود که هشيار شوید ؛ اگر ازدواج کردهاید لجبازی را کنار بگذارید تا دچار مشکل نشوید.

مهر

اگر مجرد هستيد این هفته فرصتيست با به ماجراجویی و خطر کردن بپردازید ؛ همچنان به دنبال تجربه جدیدی خواهيد بود ولی هرگز از جستجو برای یافتن زیبایی های وجودی همسر و یا عزیزانتان دست نميکشيد در این هفته در حالی که سرشار از انرژی و حوصله هستيد ممکن است همسر یا نامزدتان به شما بی توجه باشد اما نگران نباشيد و مثبت بياندیشيد.

آبان

در شروع این هفته عشق حقيقی را خواهيد یافت ، اگر چه به شانس خود بدبين باشيد و حتی ممکن است از نظر احساسی با شخصی درگير شوید، ولی بحث و جدل طولانی به راه نيندازید در این هفته از شخصی کينه به دل ميگيرید که فراموش کردن آن دشوار خواهد بود اما باید بدانيد که گذشت از بزرگان است.

آذر

در این هفته سخت مشغول روابط دوستانه خواهيد بود اما در عين حال مایليد تنها و در لاک انزوای خودتان باشيد، فقط نگذارید که این احساس باعث به هم خوردن روابط دوستی گردد در این هفته با توجه به روحيه تان سعی کنيد با هيچ کس قرار ملاقات نگذارید ؛ زمانی که در خود انرژی های مثبت یافتيد برقراری ارتباط با افراد جدید برایتان آسان ميگردد.

دی

در این هفته مایليد تا تجربيات تلخ گذشته را که باعث ناراحتيتان شده فراموش کنيد! به محض این که باور کنيد اطرافيانتان قابل اعتماد هستند این حس بر طرف خواهد شد در این هفته دنيا را از دریچه چشم دیگران نگاه کنيد تا نا اميد نشوید ؛ امر و نهی کردن به صلاحتان نيست و اگر اوضاع مطابق ميلتان نبود ناراحت نشوید چرا که این دوره گذرا خواهد بود.

بهمن

بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره پر هيجان و جالب آماده اید تا در آغاز این هفته زندگی عشقی تان را کاملا جدی بگيرید در این هفته اگر چه با بيم و اميدهای عشق و تعهد مواجه خواهيد بود ولی بردبار و صبور باشيد و اميدوار به روزهای خوش که دور از ذهن نميباشد.

اسفند

این هفته برای متولدین اسفند موقع بحث و مکالمه است ؛ بویژه جوانان در بسياری از موارد با یکدیگر به بحث سازنده خواهند پرداخت، اما سعی کنند این بحثها تبدیل به جدل نشود در این هفته باید دختران جوان در مورد خواستگارهای خود و بطور کلی پيشنهادهای ازدواج خيلی بيشتر از پيش بررسی و مطالعه کنند، بخصوص اگر متولدین دی ماه در ميان این متقاضيان باشند ممکن است خانه دارها از عقب افتادگی موقتی شوهران خود در امور مالی کمی ناراحت شوند، اما پایان شب سيه سپيد است.

گردآوری: مجله اینترنتی نت سام