۱۷

وقتی از محل کار خارج شدید، سطل زباله ای پیدا کنید، در کنار آن مکثی کنید و همه افکار و مشکلات مربوط به کارتان را درون آن بیندازید! حالا وقت آن است که ذهن پاکسازی شده تان را به سمت خانه سوق دهید. برای خانه خرید کنید، سعی کنید مناسبت های امشب را به خاطر بیاورید (تولد، سالگرد ازدواج، یا قرار میهمانی). نگران نباشید: فردا صبح به اندازه کافی وقت برای پرداختن به مسائل کاری خواهید داشت!