۱۸

وقتی از محل کار به خانه برمی گردید، حتماً هنگام ورود به خانه لبخند به لب داشته باشید، حتی اگر همه کشتی هایتان غرق شده باشد. از همسرتان بپرسید که آیا روز خوبی را پشت سر گذاشته یا نه. به حرف هایش توجه کنید، اما در مورد کارهایش قضاوت نکنید. با او همدردی کنید، بگذارید هر چه می خواهد گله و شکایت کند. از اظهار نظر بپرهیزید؛ مگر این که خودش از شما بخواهد.