۲۱

با دوستان همسرتان کنار بیایید! آنها پیش از شما در زندگی او بودند،پس به آنها احترام بگذارید.آن “دختران سر به هوا” دوستان خوب او بودند، پس سعی در جدا کردن آنها از یکدیگر نکنید.آنها رقیب شما نیستند! وقتی مردی به گونه ای رفتار میکند که انگار دوستان خانمش، تهدیدی برای او هستند، باعث می شود تا مردی شکاک و بی اعتماد به نظر بیاید؛ که نوعی بی احترامی می باشد و اصلا جذاب نیست.