۲۲

در لحظات عاشقانه خود و همسرتان می توانید در روبروی همدیگر و به فاصله کمتر از یک نفس قرار بگیرید و سپس پلکهایتان را در مقابل همسر خود باز کنید و ببندید. اگر شما اینکار را صحیح انجام دهید احساس بال زدن دونفره شما، در قلبهایتان یکی خواهد شد.