۳۲

زنان دیرتر از مردان به اوج لذت جنسی می رسند در این مورد احساس گناه نکنید، لذت شما، شریک زندگی تان را هم تحریک خواهد کرد. این مهم است که با خودتان و شریک زندگی تان صادق باشید و بدانید چه چیزی شما را به لذت می رساند. اگر از وضعیت خاصی لذت نمی برید درباره آن صحبت کنید. اگر سخت تان است که شب بیدار بمانید، بگذارید برای صبح.