۳۵

زوج های که به طور منظم رابطه جنسی دارند شادتر هستند. برای نگهداشتن این انرژی شما نیاز به خیال بافی و تصویرسازی دارید. بسیاری از زنان فکر می کنند که نباید این کار را انجام دهند در حالی که این کار باعث ایجاد تمایل بیشتر می شود.