۳۶

آیا مردان هم پریود میشوند؟ اگر به موضوع قاعده‌گی بعنوان دوره تغییرات شدید هورمونی نگاه کنیم جواب مثبت است و مردها هم دوره قاعدگی ماهانه دارند. پژوهش ها نشان می دهند که مردان در هنگام در اوج بودن این چرخه، احساس خوب بودن دارند، دارای اندامی متناسب هستند و میزان خواب آنها کمتر است، در حالی که در زمان افت در این چرخه، بی علاقه و بی تفاوت هستند و تمایل به بزرگ کردن مسائل کوچک دارند. تغییرات دوره ای در میزان هورمون مردانه (تستوسترون) در مردان نیز می تواند باعث تغییرات در خلق ، میل جنسی ، سطح انرژی، رشد ریش و حتی تعداد اسپرم شود.