۳۷

چرا مردان بعد از هر رابطه جنسی می خوابند يا حداقل ميل زيادي براي خوابيدن دارند؟ آزاد شدن هورمون هایی مانند اکسی توسین، پرولاکتین و GABA می تواند علت اصلی بروز احساس خواب الودگی بعد از مقاربت باشد.