۴۰

بغل کردن در روابط زناشویی فوایدی دارد که احتمالاً هیچوقت فکرش را هم نمی کردید. بغل کردن …

  • احساس خوبی به شما می دهد.
  • حس تنهایی را از بین می برد.
  • بر ترس غلبه می کند.
  • اعتماد به نفس را بالا می برد.
  • حس نوع دوستی شما را تقویت می کند.
  • روند پیر شدن را کندتر می کند.
  • اشتهای کاذب را فرو می نشاند.
  • استرس و فشارهای عصبی را کاهش می دهد.
  • با بیخوابی مبارزه می کند.
  • یک جایگزین سالم و مطمئن برای مصرف الکل و دخانیات است.