برنامه ریزی برای داشتن یک وب سایت

ابتدا هدف سایتان را در نظر بگیرید. آیا شما می خواهید کالایی را به فروش برسانید، یا تا جای امکان مقاله ای برای خواندن خوانندگان محیا کنید؟ ایا شما با سایتان تبلیغ کننده جذب می کنید، یا مطالبی را پیرامون موضوعتان برای دسترسی راحت مخاطب تهیه می کنید؟ همچنین شما… ادامه مطلب ←