فال هفته – ۲۸ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به عنوان تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا، قهرمانان افسانه‌ای و بیش از هر چیز جانوران مورد علاقه و احترام خود را به این نقوش آسمانی می‌دادند. آنها مشاهده می‌کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می‌دهد. آنها این نکته را دریافتند که تعدادی از ستاره‌های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حرکت می‌کنند و آنها را ستاره‌های مهاجر یا سیاره‌ها نامیدند. و آنها با اشتیاق می‌خواستند بدانند که این بازی های آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای آنها می‌تواند داشته باشد. بنابراین کم و بیش به این ترتیب بود که طالع بینیبه وجود آمد، علمی که در آن انسان بر اساس وضعیت ستارگان به ظاهر می‌تواند آینده را پیشگویی کند.

چرخش ستارگان را در هفته آینده ببینید …

فروردین

این هفته ممکن است احساس کنيد که نياز است در رابطه با کاری که اخيرا انجام دادهاید توضيحی بدهيد اما قبل از اینکه احساس پشيمانی و تاسف کنيد انگيزه خود را از این کار مشخص کنيد. اگر واقعا از حد و حدود خود خارج شدهاید عذرخواهی لازم است اما کاری انجام ندهيد که بعد وانمود کنيد از انجام آن متاسف هستيد به یاد داشته باشيد شما مسئول این نيستيد. که دیگران چگونه به رویکرد مستقيم شما واکنش نشان ميدهند.

اردیبهشت

این هفته احتمالا در رابطه با آن چه اتفاق افتاده احساس بهتری دارید. متاسفانه تغيير احساسات درونی شما ممکن است توسط این افکار شما که از اشتباه دوری کنيد تاثير گرفته باشد. مطمئن شوید که به اشتباه انکار و تکذیب دچار نشوید و بدین ترتيب ميتوانيد تمام هفته خود را از نگرانی و اضطراب رهایی بخشيد ، بهتر است که کنترل فشارها و استرسهای خود را در دست بگيرید و به جای اینکه وانمود کنيد همه چيز مرتب است این وضعيت را مدیریت کنيد.

خرداد

این هفته شما در رابطه با آن چيزی که ميخواهيد یک ذهن خالی از پيش داوری دارید که این احساس شما را قادر میسازد که همه چيز را بسيار مطبوع تر و راحت تر از هميشه ببينيد اما شما آرزو دارید که برای کسانی که دوستشان دارید هر چيز مطبوع و خوشایند را بخواهيد. از واقف شدن بر احساسات تان نترسيد حتی اگر نتوانيد برای آنچه که احساس میکنيد دليل و منطق بياورید. با وجود اینکه منطقی بودن و زندگی در قلمرو عقل و منطق برای شما آسان تر است اما خيلی بهتر است که آنها را از احساسات تان جدا کنيد ؛ گوش دادن به ندای قلب تان میتواند کار سختی باشد ولی مطمئن باشيد ارزشش را دارد.

تیر

این هفته شما دید دیگری نسبت به زندگی دارید و این دیدگاه شما به زندگی بسيار متفاوتتر از هميشه است. یک توجه عميق میتواند شمارا به اولين گام برای یک سفر باورنکردنی و خارق العاده رهنمون کند اما شما احتمالا هنوز نمیدانيد که کجا میخواهيد بروید. اگر نتوانستيد یک چشمانداز روشن برای خود ایجاد کنيد نگران نشوید؛ این هفته هر حرکتی که بکنيد. خوب است ؛ در واقع بهتر از این است که اصلا حرکت نکنيد ؛ مقصد شما به موقع خودش برای شما آشکار خواهد شد.

مرداد

این هفته تلاش برای برقراری تعادل بين دنيای درونی و بيرونی تان میتواند تبدیل به یک سناریوی عالی شود. مسير شغلی شما ممکن است تغيير کند اما شما ترجيح میدهيد تا به اهداف طولانی مدت و قدیمی خود وفادار بمانيد. این هفته تسليم شدن در برابر امواج قوی تر شما را قادر میسازد که با موفقيت حرکت کنيد به جای اینکه در دقيقه آخر مجبور باشيد برای حرکت کردن به خودتان فشار بياورید.

شهریور

شما از کار کردن بر روی مسائل هيجان آور و شگفت انگيز خسته شده اید و آرزو میکنيد که ای کاش به زمانی برگردید که زندگی و کارتان یک محيط ثابت و پایدار داشت. خوشبختانه این گامهای سریع و پرشتاب در اواخر این هفته آهسته خواهد شد؛ بعد از آن هر آن چه لازم است انجام دهيد اما خودتان را خسته نکنيد ممکن است نتوانيد احساسات شخص دیگری را کنترل کنيد اما ميتوانيد روش خود را در مواجهه با اتفاقات پيش بينی نشده تغيير دهيد ؛ تمرین کنيد تا استوار باشيد ؛ این بهترین سياستی است که ميتوانيد در زمان حال داشته باشيد.

مهر

احساسات شما اکنون شدن یافته و هر چه بيشتر شما تلاش کنيد تا آنها را کنترل کنيد کمتر میتوانيد آنها را تحت اختيار خود درآورید ؛ به جای تلاش برای سرکوب کردن تغييرات خلقی تان فقط سعی کنيد با این جریان پيش بروید. هر آنچه که در آن لحظه احساس ميکنيد به زبان آورید و به یاد داشته باشيد این هفته نيازی به واکنش نشان دادن در برابر هر چيزی ندارید. همچنانکه واکنشهای شدید شما در اواخر این هفته تعدیل میشوند شما درباره آنچه که بدرستی احساس ميکنيد آگاهتر ميشوید.

آبان

با وجود اینکه دیگران این هفته تلاش میکنند تا با ایجاد فشار بر شما ذهن تان را سر و سامان ببخشند این نياز آنها را نشان میدهد نه شما! برنامه و روش شخص دیگری را برای خودتان قبول نکنيد به خاطراینکه باعث میشود که شما تصميم احمقانهای بگيرید. زمان خود را از دست ندهيد و درباره انتخابهای ممکن فکر کنيد ؛ بزودی شما مسير خود را بروشنی و وضوح میبينيد پس قبل از اینکه قدم بعدی را بردارید تا آن زمان صبر کنيد.

آذر

شما در رابطه با آینده خود ذهنی خالی از هر گونه پيش داوری و قضاوت دارید با این حال نمیدانيد جریان باد شما را به کجا میبرد. دیدگاه شما در رابطه با گذشته کاملا برعکس آینده است و آن قدرها در رابطه با آن آسان گير نيستيد و نظرات و تمایلات محکم و نيرومند شما براساس تاریخ شخص شما طرح ریزی میشود. مخصوصا اگر هيچ داستانی در رابطه با دوران کودکی خود نگویيد ؛ نگاه کردن به گذشته یک تمرین رها سازی است و تا زمانيکه تلاش نکنيد تا حقایق را دوباره بنویسيد تصورات تان را تقویت ميکند.

دی

در محل کار تصميم گيری خيلی سخت است به خاطر اینکه شما دو جنبه از مسائل را میبينيد و به آن توجه دارید اما فقط به خاطر اینکه شما نظرات چندگانهای در رابطه با موضوع دارید به این معنی نيست که همه آنها خوب هستند. به سبک و سنگين کردن و فکر کردن در باره این انتخابها ادامه دهيد اما جواب نهایی خود را به بعد موکول کنيد ؛ بعد از آن باید بدانيد که کدام راه را ميخواهيد بروید.

بهمن

شما هنوز بر اثر ضربههایی که باد بر صورت شما زده است گيج هستيد بنابراین بيهوده است که فکر کنيد که دارید در جهت رسيده به هدف هایتان گام بر میدارید اما شما هنوز میتوانيد کار شگفت انگيزی انجام دهيد تا زمانيکه انرژی خود را برای جنگيدن در برابر جریانات غالب هدر ندهيد. این هفته همه چيز بسرعت تغيير ميکند و شما باید عاقل باشيد که در لحظه حال بر اتفاقات ضروری تمرکز کنيد به جای اینکه درباره آینده فکرکنيد با محدود کردن توجه تان میتوانيد نيروی بيشتری برای ابراز وجود پيدا کنيد.

اسفند

این هفته با وجود اینکه اتفاقات بسياری در زندگی شما در حال وقوع است ممکن است شما بخواهيد که از کنار همه اینها بگذرید. البته شما نياز خواهيد داشت که در رابطه با کارتان موضع مشخصی اتخاذ کنيد اما شما به طور غریزی ميدانيد که بهتر است انرژی خود را هدر ندهيد و آن را برای مواقع ضروری نگاه دارید. شما انرژی زیادی را لازم خواهيد داشت پس بهتر است کمی استراحت کنيد و نيروی خود را ذخيره سازید.

گردآوری: مجله اینترنتی نت سام